• 130102093
  • 2017


  • Pemanfaatan teratai (Nymphaea sp) untuk menurunkan kadar BOD dan COD limbah cair domestik Tahun 2017

Abstrak