• 150102072
  • 2017


  • Hubungan komunikasi terapeutik bidan dengan tingkat kecemasan ibu primigravida dalam menghadapi persalinan di Klinik Bersalin Gula Kecamatan Kabanjahe Tahun 2017

Abstrak